Nederlandse Kostuumvereniging

Eef Bosch-van de Kolk prijs toegekend aan mode- en kostuumplatform Modemuze

Op 10 juni ontvangt Modemuze in Leeuwarden de ‘Eef Bosch-van de Kolkprijs voor streekdrachten’. Een verrassende keuze wellicht, voor een online en offline platform voor mode- en kostuumgeschiedenis. De jury waardeert Modemuze om de vanzelfsprekende wijze waarop zij de Nederlandse streekdrachten opneemt in het grote verhaal van onze vestimentaire geschiedenis. Streekdrachten worden door Modemuze gepresenteerd in een context van mode en kostuum en daarmee aantrekkelijk gemaakt voor nieuwe doelgroepen. Het is de zesde keer dat de onderscheiding wordt uitgereikt, de eerste keer aan de eerste voorzitter van de stichting en naamgeefster van de prijs niet meegerekend.


Nederland telt een groot aantal grote en kleine mode- en (streek)kostuumcollecties. Kwetsbaarheid en ruimtegebrek in de musea zijn belangrijke oorzaken van de onzichtbaarheid van die textiele schatten. Op Modemuze, dat drijft op de inzet van een groot aantal vrijwilligers, worden online collecties en verhalen met elkaar verbonden als bron van inspiratie en verdieping. Liefhebbers, kenners en experts weten elkaar inmiddels op Modemuze te vinden. Blogs over uiteenlopende onderwerpen nodigen uit om kennis met elkaar te delen.

Juryvoorzitter Hilde Cammel roemt de vernieuwende wijze waarop kennis over mode- en kostuumgeschiedenis beschikbaar wordt gemaakt en uitgebreid. ‘Modemuze verrast telkens opnieuw. Het online platform geeft een prachtig beeld van onze textiele schatten in de Nederlandse musea. De initiatiefnemers weten met allerlei activiteiten de online en offline wereld met elkaar te verbinden. Met meet-ups en lezingen bereiken ze elke keer opnieuw nieuwe doelgroepen.’

Mila Ernst (projectleider Modemuze): ‘Modemuze is ontzettend blij met deze prijs, die de inzet van onze community onderstreept. Wij hopen dat de prijs andere mensen ook inspireert om hun liefde voor streekdracht te delen.’ Marijke Oosterbroek (penvoerder van Modemuze): ‘Op Modemuze wordt streekdracht op landelijk niveau in context van andere modecollecties gepresenteerd en opgenomen in de modegeschiedenis.’

Initiatief van “koninklijke” stichting

De Eef Bosch-van de Kolkprijs is een initiatief van de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’. Deze stichting wil met de prijs het behoud en de kennis van, en de kennisoverdracht over Nederlandse streekdrachten stimuleren. Hilde Cammel: ‘Voor de stichting is Modemuze extra bijzonder, omdat zij realiseert wat wij zelf lang hebben nagestreefd: een voor iedereen toegankelijke plek waar op aantrekkelijke wijze kennis wordt uitgewisseld.’ De prijs bestaat uit een bedrag van €3000,-; versierselen (vervaardigd door kunstenares Annette Kipp) en een laudatio. Meer info over de Eef Bosch-van de Kolkprijs vindt u op onze website.