Nederlandse Kostuumvereniging

E. Bosch-van de Kolkprijs

De Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’ heeft de ‘Eef Bosch-van de Kolkprijs voor streekdrachten’ 2017 toegekend aan mode- en kostuumplatform Modemuze . Een verrassende keuze wellicht, voor een online en offline platform voor mode- en kostuumgeschiedenis. De jury waardeert Modemuze om de vanzelfsprekende wijze waarop zij de Nederlandse streekdrachten opneemt in het grote verhaal van onze vestimentaire geschiedenis. Streekdrachten worden door Modemuze gepresenteerd in een context van mode en kostuum en daarmee aantrekkelijk gemaakt voor nieuwe doelgroepen. Het is de zesde keer dat de onderscheiding wordt uitgereikt, de eerste keer aan de eerste voorzitter van de stichting en naamgeefster van de prijs niet meegerekend. De prijs, een bedrag van €3000,- een onderscheiding en een laudatio, wordt toegekend voor het stimuleren van het behoud, de studie en kennisoverdracht van streekdrachten.


Collectie Koningin Wilhelmina

Eef Bosch- van de Kolk was sedert 1948 lid van wat toen nog heette, ‘het Comité’ dat streekdrachten en alles wat daarbij behoorde verzamelde. Het begon met maar liefst 240 kostuums met alle toebehoren zoals sieraden, accessoires, hoofddeksels en schoenen. Die collectie was in 1898 bijeengebracht om aan de jonge koningin Wilhelmina een beeld te geven van wat in haar koninkrijk gedragen werd en gedragen was. De verzameling werd bij haar troonsbestijging tentoongesteld onder de naam ‘Collectie Koningin Wilhelmina’ in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Een deel van die verzameling bleef bijeen, eerst in het Rijksmuseum en na de oprichting van het Nederlands Openluchtmuseum verhuisde de collectie naar Arnhem.

Oorspronkelijke collectie ging in WOII verloren

In de Tweede Wereldoorlog ging de collectie, op een enkel stuk na, verloren. Na de oorlog kwam er een comité  dat een nieuwe Rijkscollectie streekgebonden kleding samenstelde uit schenkingen van particulieren en musea.  In 1949 werd de collectie, die de naam bleef houden ‘Collectie Koningin Wilhelmina’, aangeboden aan koningin Juliana. Eef Bosch- van de Kolk was aanvankelijk het jongste lid van het comité. Zij heeft veel voor de collectie gedaan, zowel op het gebied van het samenstellen van de verzameling als organisatorisch en bestuurlijk. Zij was eerst penningmeester, later secretaris en als zodanig was zij de stuwende kracht achter de omzetting van het comité in de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’.

De collectie is door koningin Juliana ingebracht in de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau te Den Haag, maar is fysiek in het Nederlands Openluchtmuseum gebleven. Daar worden de stukken behouden, beheerd en indien mogelijk tentoongesteld. De Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’ bestaat nu alleen nog uit een fonds dat wil bijdragen aan de kennis omtrent de Nederlandse volksklederdrachten in de ruimste zin van het woord. Bijvoorbeeld door subsidies toe te kennen aan vernieuwende projecten en publicaties, en door tenminste eens in de drie jaar de E. Bosch-van de Kolkprijs uit te reiken. Informatie vindt u ook elders op deze website.

Achtergrond prijs

De prijs is ingesteld bij haar afscheid in 1991, en zij ontving zelf als eerste de naar haar genoemde prijs. Andere prijswinnaars waren De Stichting De Zeeuwse Klederdrachten in 2002, voor het standaardwerk De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000. In 2007 ging de prijs naar Wielent Harms voor zijn onderzoek naar Oost-Nederlandse streekdrachten en zijn grote bereidheid zijn kennis te delen.  In 2009 kreeg de Commissie Kap en Dek, onderdeel van het Westfries Genootschap in Hoorn, de prijs vanwege de kwaliteit, originaliteit en variatie in haar activiteiten rond behoud, studie en  kennisoverdracht van streekdracht. De prijs ging in 2011 naar Museum Brabant Goedgemutst van de Stichting Museum Vekemans, dat op originele wijze veel mensen weet te bereiken met de historie van de poffer, die wonderlijke Brabantse hoofdtooi. Het bestuur van de stichting heeft in 2014 het echtpaar Pilat-Post de prijs toegekend voor de uitmuntende wijze waarop zij haar privécollectie kostuums en accessoires uit Friesland, Groningen en Drenthe heeft ingezet voor cursussen in het maken van historisch verantwoorde kopiekostuums, en voor bijzondere presentaties in het Kostuummuseum De Gouden Leeuw.