Nederlandse Kostuumvereniging

Vacatures

Wilt u een steentje bijdragen aan de verschillende activiteiten van de Nederlandse Kostuumvereniging? We hebben momenteel een aantal vacatures. Daarnaast staan we altijd open voor een vrijblijvend kopje koffie. Stuur gerust een mailtje aan het bestuur, of aan een van de verschillende commissies.


Vacature lid Commissie Dagen

De Commissie Dagen is verantwoordelijk voor de organisatie van de winterdag, de zomerdag en de najaarsdag van de Nederlandse Kostuumvereniging. Voor deze commissie zijn wij op zoek naar leden die het leuk vinden om in overleg met de andere commissieleden het thema van de dag te bepalen, op zoek te gaan naar een geschikte locatie en interessante sprekers. Op de dagen zelf helpt u mee met het ontvangen van de sprekers en bezoekers en zorgt u dat de dag soepel verloopt.

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met Loes Bruintjes (dagen@kostuumvereniging.nl)


Vacature lid Commissie ALV/ATM

Deze nieuw op te richten commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse ALV en Antiek Textiel Markt (ATM) van de Nederlandse Kostuumvereniging in maart. Taken van de commissie:

  • in het najaar contact leggen met de Commissie PR en zorgen dat de flyer van de ATM al in november op diverse locaties ligt
  • uitnodigen van spreker voor twee korte presentaties
  • zorgen dat de oproep voor de standhouders in het decembernummer van het bulletin staat en ook op de website geplaatst wordt.
  • coördineren van de opgaven voor de markt, onderhouden van de contacten met de handelaren, versturen van de facturen, indelen van de standhouders en maken van plattegronden van de marktzalen.
  • opstellen richtlijnen op voor de markt. Hoeveelheden, namen en wensen worden doorgespeeld naar penningmeester, logistiek en badgesmaker.
  • contact leggen met zusterverenigingen, ambachtslieden etc. voor de kramen op uitnodiging.
  • zorgen voor inschrijvingen van leden en introducées

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sytske Wille (excursies@kostuumvereniging.nl)


Vacature lid Commissie Online

De Commissie Online verzorgt vier keer per jaar een online lezing voor leden en geïnteresseerden. Lezingen worden opgenomen en zijn terug te kijken via het YouTube-kanaal van de vereniging. De Commissie Online is nog in oprichting, wilt u een steentje bijdragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Jelles, contact@kostuumvereniging.nl


Vacature Ledenadministratie

Vaak bent u het eerste aanspreekpunt voor de leden als ledenadministratie. De ledenadministratie bestaat vooral uit het aan- en afmelden van leden, en het verwerken van wijzigingen van de leden in ons online ledenadministratiesysteem Banster. U houdt nauw contact met de 2e penningmeester over de contributiebetalingen.

Daarnaast voorziet u de drukker 4 keer per jaar van de actuele adreslijst van de leden voor het versturen van de bulletins door de drukker.

De voorraad jaarboeken Kostuum ligt bij de ledenadministratie en regelmatig ontvangt u een verzoek van leden en geïnteresseerden buiten de vereniging om een boek toe te zenden.

De administratie vergt gemiddeld 30 minuten tot een uur per week.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kathleen Mahieu, ledenadministratie@kostuumvereniging.nl