Nederlandse Kostuumvereniging

Lid worden

Onze leden komen uit het hele land en zelfs daarbuiten. Momenteel vinden zo’n 1000 leden elkaar in de vereniging, vanuit verschillende passies. Het zijn zowel conservatoren van musea, kleine en grote verzamelaars, als studenten en docenten van modeopleidingen. Zowel actieve dragers van streekdrachten, als mensen die zich op vakmatige en professionele manier bezig houden met allerlei facetten van kostuum, kant, mode, streekdracht plus de daarbij behorende accessoires.


De vereniging staat open voor iedereen met belangstelling voor kostuumgeschiedenis en kleedgedrag, die kennis hierover wil opdoen en wil delen, of die bijvoorbeeld inspiratie zoekt vanuit traditionele Nederlandse streekdrachten voor eigen hedendaagse ontwerpen, of die bezig is met reënactment en die zijn/haar kennis wil vergroten over authentieke historische kleding.

Leden ontmoeten elkaar op

  • excursies naar tentoonstellingen op het gebied van mode, streekdracht en textiel onder leiding van conservatoren of andere deskundigen.
  • jaarlijks drie informatieve dagen rondom een thema met diverse experts en onderzoekers als spreker. Shows en/of workshops kunnen deel uitmaken van een themadag.
  • de jaarvergadering met een drukbezochte antiek textielmarkt.

Aanmelden als lid

De jaarcontributie is €36,- per jaar, voor echtparen €52,- en voor studenten/jongeren t/m 25 jaar € 26,-. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u zich aanmeldt na 1 september bedraagt de contributie resp. €16, €32 en €7 voor de rest van het jaar. Woont u in het buitenland dan kost het lidmaatschap €41,50. U heeft dan recht op het Bulletin, het Jaarboek Kostuum, dat in december uitkomt, en een ledenprijs voor verenigingsdagen en excursies.
Wilt u lid worden, vul dan onderstaand formulier in. Maak het verschuldigde bedrag over op rekening IBAN-NL73 INGB 0008159704, ten name van de Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht in Huizen. Bij betalingen uit het buitenland moet ook vermeld worden BIC: INGBNL2A. Voor vragen en informatie klik hier.

Lidmaatschap verenigingen, stichtingen en musea

Verenigingen, stichtingen en musea kunnen lid worden van de Nederlandse Kostuumvereniging. Deze organisaties betalen het gewone lidmaatschap van € 36,00 en ontvangen daarvoor één exemplaar van het Bulletin en het Jaarboek. De bijdrage voor een Kostuumdag of een excursie bedraagt voor één persoon van de organisatie het tarief voor gewone leden. Deze persoon mag een introducé meenemen, die de bijdrage voor introducé betaalt.

 


Formulier waarmee u zich als lid van de Nederlandse Kostuumvereniging kunt opgeven

Ja ik wil lid worden

Ik wil het werk van de Nederlandse Kostuumvereniging steunen met
Minimaal € 36 per jaar (aanmelding na 1 september: € 16)Echtparen € 52 per jaar (aanmelding na 1 september: € 32)Jongeren t/m 25 jaar € 26 per jaar (aanmelding na 1 september € 7)Leden buitenland € 41,50 per jaar


Mijn gegevens

Voornaam
Achternaam
M/V/X MVX
Woonplaats
Adres
Postcode
Telefoon
E-mail
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen
Interesses


Hoe bent u op het spoor gekomen van de Nederlandse Kostuumvereniging?