Nederlandse Kostuumvereniging

Oproep standhouders Antiek Textielmarkt op 2 maart 2019

Op 2 maart 2019 vindt de jaarlijkse Antiek Textielmarkt plaats, als vanouds in de Twee Marken, Trompplein 5 in Maarn. Ook dit jaar willen wij de opgaven van de standhouders voor deze dag bijtijds schriftelijk vernemen. Telefonische opgave wordt niet geaccepteerd. Hierbij het advies: tijdige opgave voorkomt teleurstellingen!


U kunt een keuze maken uit vier mogelijkheden:

Zaal 3, 4, 5, kleine foyer
-B-stand van 2 m breed met 2 tafels van 80 x 80 cm idem diepte  € 30,-
-C-stand van 3 m breed met 3 tafels van 80 x 80 cm met 2 m diepte  € 45,-

Zaal 4, 5, kleine foyer en de vergader/demonstratiezaal
-A1-stand met een losse tafel van 120 x 80 cm  € 15,-
-A2-stand met een losse tafel van 120 x 80 cm met extra ruimte voor een kledingrek  € 22,50.

U dient hierbij niet alleen aan te geven de A, B of C keuze, maar eveneens welke zaal uw voorkeur geniet. NB. tijdens de vergadering is er in de vergaderzaal geen verkoop mogelijk.

Let op! Bij A1 is geen kledingrek mogelijk. De diepte van de A- stand is ca 160 cm.

De stands A2, B en C hebben ruimte voor een rek. Dit rek dient u zelf mee te nemen. Indien u 2 of 3 tafels wenst, geeft u dan een B of C plaats op.

Het voorlopige programma is:
8.30 uur                         Zaal open voor het inrichten van de stands
10.00-16.00 uur            Antiek Textiel Markt open voor de leden
11.00-12.30 uur            Jaarlijkse algemene ledenvergadering
12.30-14.00 uur            Lunch
13.00-16.00 uur            Antiek Textiel Markt en middag programma open voor leden en andere belangstellenden
13.45-14.15 uur            Lezing/ Presentatie
15.15-15.45 uur            Lezing/ Presentatie (herhaling)
13.30-16.00 uur            Demonstraties, presentaties, adviezen, informatie, verkoop etc. Demonstratie op het gebied van behoud en presentatie van textiel
16.00 uur                      Sluiting en opruimen i.v.m. uiterlijk vertrek om 17.00 uur

Aanmelden
Standhouders kunnen zich schriftelijk opgeven tot 11 januari 2018. Tevens vragen we u om uw eventuele medewerker op te geven.

Na ontvangst van opgave krijgt u eind januari een rekening voor de tafelplek en het door u opgegeven aantal personen. U ontvangt hiervoor koffie, lunch en thee. De assistent betaalt voor deze dag de ledenprijs. NB. Maximaal één medewerker.

De inschrijvingsbon voor de tafelhouders geldt als deelname voor de gehele dag.
Separaat opgeven via de inschrijvingsbon voor de leden is hierdoor niet meer nodig.

De toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Met voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, maar deze kunnen niet gegarandeerd worden.

BON

Inschrijving voor tafelhouders
Verenigingsdag op zaterdag 2 maart 2018

Naam       …………………………………………………………………………….

Adres       …………………………………………………………………………….

Postcode  …………………………………………………………………………….

Plaats       …………………………………………………………………………….

Telefoon   ……………………………………………………………………………..

E-mail       …………………………………………………………………………….

Datum       …………………………………………………………………………….

Tafelkeuze:

□ A 1  tafel 120 x 80 cm  € 15,-

□ A 2  tafel 120 x 80 cm, met ruimte voor kledingrek, € 22,50

□ kleine marktzaal zaal 4

□ kleine marktzaal zaal 5

□ foyer

□ vergader/demonstratiezaal zaal 2

□ B..2 m breed met 2 tafels van 80x 80 cm, 2 m diepte  € 30,-

□ C..3 m breed met 3 tafels van 80×80 cm, 2 m diepte € 45,-

Totaal aantal personen à  € 19,50………………………………………………………

Naam van de  assistent/standmedewerker ………………………………………………………

□        Ik wil graag ….. (aantal) vegetarische lunch(es) (ook voor medewerker aangeven)

Voorkeur tafel naast                   ………………………………………………………

 

Handtekening     ………………………………………………………

Kopieer deze bon, print hem uit en vul hem in. Bon gaarne sturen aan: S.I.E.Wille-Engelsma, Struikheide 15, 8445 SG Heerenveen, tel. 0513-681 681 (bij voorkeur tussen 18.00-21.00 uur).
U kunt de ingevulde bon ook mailen naar nkv.excursies@gmail.com. Stuurt u dan ook de gehele bon op!

Aanmeldingen zonder bon worden niet geaccepteerd. Evenmin telefonische opgave. Met deze opgave verleent u toestemming aan de Nederlandse Kostuumvereniging om bovenstaande gegevens te verwerken.