Nederlandse Kostuumvereniging

Klederdrachtmuseum in Amsterdam stopt tijdelijk

Door de beperkte bezoekcapaciteit sinds de heropening vanwege de Corona maatregelen in de anderhalve meter samenleving en het wegvallen van de inkomsten, heeft de directie van het Klederdrachtmuseum helaas de beslissing moeten nemen om het museum op de Herengracht in Amsterdam te sluiten. Het was financieel niet meer haalbaar om de vaste doorlopende kosten te blijven betalen met het wegvallen van de entreegelden.


Stichting Het Klederdrachtmuseum is een niet gesubsidieerd museum en daardoor komt het niet in aanmerking voor de Corona steunmaatregelen voor culturele instellingen van de overheid. In 4 jaar tijd is het bezoekers aantal gestegen naar 25.000 bezoekers per jaar, dit is lager dan de vereiste 40.000 bezoekers voor de Coronasteun van het Mondriaanfonds en de 100.000 bezoekers voor de overheidssteun. In mei jongstleden heeft het museum nog een crowdfunding actie opgezet in samenwerking met het platform ‘Voor de Kunst’ onder de titel ‘Red het Klederdrachtmuseum’. Maar liefst 259 donateurs hebben hiervoor een bijdrage gegeven. Het totaal opgehaalde bedrag was net voldoende om de huidige vaste kosten te betalen maar niet genoeg voor de periode daarna.

De collectie van het Klederdrachtmuseum is tijdelijk opgeslagen in het depot van het Zuiderzeemuseum.
De directie en RvT van de Stichting Het Klederdrachtmuseum gaat zich nu beraden over een toekomst ‘na Corona’ op een andere locatie en mogelijk in een andere vorm met een bredere collectie en exposities van kostuums, mode en uniformen van vroeger en nu. Hiervoor gaat de stichting het komend jaar op zoek naar samenwerkingspartners met als doel terug te komen wanneer landelijk de bezoekersaantallen in de musea weer aantrekken. De stichting blijft bestaan als platform en vanuit daar worden nieuwe projecten en initiatieven ondernomen.

Het Klederdrachtmuseum is in 2016 opgericht als privé initiatief van Jolanda van den Berg. Het is gefinancierd middels een MKB lening van Qredits en crowdfunding bij familie en vrienden. Met hulp van vele vrijwilligers is het museum gegroeid tot een landelijk en internationaal herkenbaar instituut waarin de Nederlandse streekdracht steeds op een frisse en moderne wijze door middel van diverse exposities en educatie werd getoond. Dit museum is/was de enige plek in Nederland waarin dit textiele erfgoed van alle streken bij elkaar te bewonderen is/was.

hetklederdrachtmuseum.nl