Handwerk Happening in Zeeuws Museum

Tijdens ons symposium in oktober 2016 presenteerde Karina Leijnse van het Zeeuws Museum in Middelburg het meerjarenproject HANDWERK, waarbij het museum ontwerpers en vakopleidingen uitnodigt om aan de slag te gaan met ambachtelijke technieken. De meest gespecialiseerde ambachtslieden dragen zorg voor de kennisoverdracht om zo een nieuwe generatie te inspireren tot hedendaagse toepassingsmogelijkheden. Zo leerde de Middelburgse mevrouw Vos (91) is, als een van de laatste draagsters van Walcherse streekdracht, mutsenmaker Jankees Goud, modeontwerper Antoine Peters en de studenten van Meesteropleiding Coupeur de fijne kneepjes van het musten plooien en het ingenieus gevouwen Zeeuwse jak. Met de nieuw verworven kennis gaan zij op zoek naar een eigentijdse invulling.
Maar ook andere ambachten kwamen op soortgelijke wijze aan bod. Het Zeeuws Museum presenteert zich hiermee als ambachtvernieuwer.

Handwerk Happening

Op 30 juni 2017, van 10-16 uur, organiseert het Zeeuws Museum de Handwerk Happening om de opgedane ervaringen tijdens een inspirerend dagprogramma met geïnteresseerden te delen.  U bent van harte uitgenodigd! Professionals uit de culturele sector, waaronder ontwerper Antoine Peters, Ben de Reu (Gedeputeerde Staten van Zeeland), Caspar Labarre en Willemijn in ’t Veld (Fonds voor Cultuurparticipatie), geven hun visie. Denkt u mee?

Deelname kosten: €20,00, incl. lunch.
Inschrijving via secretariaat@zeeuwsmuseum.nl o.v.v. Handwerk Happening.
Info hier.

Zeeuws Museum
Abdij (Plein)
4331 BK, Middelburg