Erelid Ineke Tirion overleden

Op 31 december 2017 is overleden ons zeer gewaardeerde erelid Ineke Tirion-Beijerinck. Zij heeft zich op velerlei manieren ingezet voor de Nederlandse Kostuumvereniging, onder andere rondom de fusie met Het Kantsalet. Zij was voor iedereen een bekende verschijning, ook omdat zij jarenlang op onze dagen de boekenstand bestierde. In het eerstvolgende Bulletin zal een in memoriam over haar worden gepubliceerd. We zullen haar inzet, kennis en aimabele persoonlijkheid enorm missen.