Bed en bad, tafel en vaat. Linnengoed vanaf 1700

Linnengoed, we slapen eronder, het ligt op de eettafel en we drogen er onszelf en de vaat mee af. Alle dagen. Maar dat linnengoed niet alledaags hoeft te zijn, kunt u tijdens de expositie LinnenGoed ervaren. In de expositie die vanaf 27 mei in de Aaltense Musea te bezichtigen is staat het linnenkabinet als symbool voor het vroegere linnenkabinet in de Achterhoek centraal. Rondom het kabinet is de ontwikkeling in linnengoed te zien. Niet alleen in weeftechniek, materiaal- en kleurgebruik, maar bijvoorbeeld ook door wat er bij de meer en wat minder gesitueerden in de linnenkast lag. Van tafellinnen uit de zeventiende eeuw tot een theedoek anno nu en voorbeelden van linnengoed uit de tijd daar tussenin.

In de expositie is verder ondergoed  opgenomen want dit behoorde tot circa 1920 tot het linnengoed. En omdat linnengoed vroeger werd voorzien van monogrammen en eindeloos werd versteld, hebben we daar kunstige voorbeelden van.
Aalten ligt dicht bij de Duitse grens, maar omdat het linnengoed in Duitsland toch anders was en is, besteedt LinnenGoed ook daaraan aandacht.

Gedurende de looptijd van LinnenGoed wordt hedendaagse textielkunst geëxposeerd van Els Lemkes en Carola Mokveld. Ook is een ruim zes meter lange pronkrol van Jo Wiggers te zien.

Voor kinderen is er een speurtocht en tijdens de looptijd van Linnengoed zullen rondleidingen en workshops worden georganiseerd. Informatie hierover zal worden gegeven in lokale media en op de site van de Aaltense Musea. Dat zelfde geldt voor de publieksactie waarbij een ieder die dat wil, wordt uitgenodigd op geheel eigen wijze een verstelwerk te maken.

Aaltense Musea: Onderduikmuseum Markt 12 en Aaltens Industrie Museum
Markt 12-14-16
7121 CS Aalten
www.aaltensemusea.nl