Nederlandse Kostuumvereniging

Algemene Ledenvergadering en Antiek Textielmarkt

Op de eerste zaterdag van maart wordt traditioneel de Antiek Textielmarkt gehouden in ‘De Twee Marken’ in Maarn. De markt mag zich verheugen in een groeiende belangstelling, zowel van bezoekers als van standhouders. In de ochtend vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Het bestuurskatern, onderlegger voor de ledenvergadering, zal worden verstuurd bij het Bulletin van februari.


10 uur    02 maart 2019    Twee Marken, Trompplein 5, Maarn 

De hele dag zal de grote Antiek Textielmarkt geopend zijn: ’s ochtends alleen voor leden en introducés, ’s middags ook voor andere bezoekers. De markt heeft professionele stands en stands ‘leden voor leden’. Antiquariaat Serendipity zal in de grote Foyer staan. Van 11.00 uur – 12.30 uur wordt de Algemene Jaarvergadering van de Nederlandse Kostuumvereniging gehouden in de Grote Zaal. Standhouders die hierbij aanwezig willen zijn, sluiten hun waar af of zorgen voor toezicht. Vanaf 13.00 uur is de markt tegen betaling toegankelijk voor derden. De Grote Zaal wordt in tweeën gesplitst. In de ene zaal zal tweemaal een lezing worden gegeven door Sara Kalis, verzamelaar van de Boerenzakdoek. Zij zal spreken over de “Zakdoek in het heden en verleden”.

In de andere zaal zijn vanaf 13.00 uur diverse informatiestands. Wilt u meer weten over een oude japon uit grootmoeders kast of dat oude schort dat bij een streekdracht hoort (maar welke?). Vraagt u zich af in welke techniek die oude kant is gemaakt en of die ook een naam heeft, en of dat een unieke sneemerklap is of een gewone doorsnee lap? Neem uw probleemstukken mee om er meer over te vernemen. Els de Baan zal proberen uw vragen te beantwoorden. Ook worden enkele textiele technieken uit de doeken gedaan en hebben zowel de eigen vereniging als zusterverenigingen stands voor demonstraties en/of voorlichting. De Antiek Textielmarkt is ook dit jaar uitgebreid met zaal 5 (bij de garderobe).

Programma

10.00-16.00         Antiek Textielmarkt open voor de leden
11.00-12.30         Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
12.30-14.00         Lunch
13.00-16.00         Antiek Textielmarkt en middagprogramma open voor leden en andere belangstellenden
13.45-14.15         Lezing Zakdoek in het heden en verleden door Sara Kalis
15.15-15.45         Lezing (herhaling)
13.00-16.00         Demonstraties, presentaties, adviezen, informatie, verkoop etc.
16.00 uur             Sluiting en opruimen

Locatie en bereikbaarheid
Sociaal Cultureel Centrum ‘De Twee Marken’, Trompplein 5, 3951CR Maarn ( tel 0343-442706) ligt op loopafstand van het NS-station. Bij het station is een lift. Met de auto, komend vanuit Arnhem de afslag Maarsbergen nemen (afslag 22) daarna richting Maarn. Vanuit Utrecht afslag 21, Maarn/Doorn. Er is bij ‘De Twee Marken’ parkeergelegenheid. Tevens is er een parkeerterrein naast de school achter het SCCentrum. Mocht dit ontoereikend zijn: let dan op de plaatselijke verbodsbepalingen buiten het terrein!

Aanmelden

De aanmeldermijn is inmiddels verstreken. U kunt zich helaas niet meer aanmelden!

Prijs
De entree van deze Kostuumdag is € 19,50 voor leden en € 24,50 voor introducés (entree, lunch, koffie en thee). Dit bedrag dient u eveneens vóór 25 februari over te maken naar bankrekening NL98 INGB 0004 444 542 t.n.v. Nederlandse Kostuumvereniging te Rouveen, onder vermelding van ALV/ATM 2-3-2019.

Vriendelijk verzoeken we u, om ingewikkeld zoekwerk te voorkomen, bij de betaling ook uw woonplaats te vermelden en de naam van degene voor wie wordt betaald! Eventuele betaling van introducés moet de naam van het NKV- lid vermelden.

Als het inschrijfgeld niet voor 25 februari binnen is, verzoeken we u aan de zaal contant te
betalen – pinnen is niet mogelijk. Om administratieve redenen zijn wij in dat geval genoodzaakt € 2,50 extra te berekenen. N.B.: De betaling alleen geldt niet als opgave voor de ALV/ATM. U dient zich ook op te geven via website of post.

Bij de dagprijs is de lunch inbegrepen. Belangrijke mededeling over de lunch: belangstellenden die zich niet van te voren hebben aangemeld, betalen wel de dagprijs met toeslag, maar kunnen helaas geen aanspraak maken op de lunch. Iedereen is natuurlijk van harte welkom op deze dag, maar het is logistiek niet mogelijk om extra lunches te verzorgen voor een onbekend aantal extra deelnemers. Het nuttigen van een zelf meegebrachte lunch wordt door de Twee Marken niet toegestaan. U kunt op de bon uw voorkeur voor een vegetarische lunch aangeven.

Leden die uitsluitend de Algemene Ledenvergadering willen bijwonen, kunnen dit zonder
kosten doen. Wel dient u zich vooraf eveneens op te geven. Het bezoeken van de markt, voor, tijdens of na de ALV, is dan uiteraard niet toegestaan. Leden die alleen de markt willen bezoeken voor de prijs van € 5, – (€1,00 indien jonger dan 26 jaar) zijn vanaf 13.00 uur welkom. U hoeft zich niet op te geven, consumpties zijn hier niet bij inbegrepen. Leden die ’s ochtends zonder opgave alleen de markt willen bezoeken betalen de dagprijs met toeslag, maar maken geen aanspraak op de lunch.

Standhouders (met eventuele medewerker) die zich reeds eerder hebben aangemeld bij Sytske Wille, hoeven zich niet nogmaals op te geven.

Let op! Het aanmeldingsformulier is geen definitieve inschrijving. Pas als wij uw volledige betaling hebben ontvangen, bent u ingeschreven. De betaling alleen geldt niet als opgave; u moet zich ook via website of bon opgeven. Afzeggen kan tot uiterlijk maandag 25 februari. Na die datum verplicht opgave tot betalen.

De aanmeldtermijn voor deze activiteit is verstreken