Nederlandse Kostuumvereniging

Verhoging contributie m.i.v. 1 januari 2024

Op de najaarsdag in Waalwijk op 21 oktober 2023 was er een ingelaste ALV. Met als enige onderwerp de eerder aangekondigde contributieverhoging.


Na een uitleg door de penningmeester en het beantwoorden van een aantal vragen hebben de aanwezige leden ingestemd met de voorgestelde verhoging. De nieuwe bedragen vindt u op de pagina “lid worden”.

VRIENDELIJK VERZOEK:  OM DE CONTRIBUTIE 2024 NIET IN 2023 TE BETALEN MAAR PAS VANAF 1 JANUARI 2024. UITERSTE BETAALDATUM IS 14 FEBRUARI 2024.

MOCHT HET ZO ZIJN DAT U VIA AUTOMATISCHE OVERSCHRIJVING BETAALT, DAN WILLEN WIJ U VRIENDELIJK VRAGEN OM DEZE AAN TE PASSEN. Past u hierbij zowel het bedrag (zie voor juiste bedrag de pagina “lid worden“) als de datum van de overschrijving aan (een datum vanaf 1 januari tot en met 14 februari).