Nederlandse Kostuumvereniging

Rectificatie jaarrekening

Helaas zijn door een technische fout diverse bedragen niet meegekomen in de Jaarrekening zoals afgedrukt op pagina 16 en 17 van het Bestuurskatern. We betreuren dit ten zeerste.

Op de Algemene Ledenvergadering 4 maart aanstaande zullen de gerectificeerde overzichten op papier uitgedeeld worden. De financiële overzichten worden ook voorafgaande aan de ALV met de kascommissie doorgenomen in het kader van de kascontrole. De bevindingen van de kascommissie worden met u gedeeld tijdens de ALV.

Indien u het volledige overzicht voorafgaand aan de ALV wilt ontvangen, kunt u hiervoor per e-mail een verzoek doen bij penningmeester@kostuumvereniging.nl
Het overzicht wordt u dan per e-mail toegezonden.

Onze welgemeende excuses voor dit ongemak. Dank voor uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur NKV