Nederlandse Kostuumvereniging

Jaarboek Kostuum 1995

';

Kostuum verzamelingen in beweging. Twaalf studies over kostuumverzamelingen in Nederland en inventarisatie van het kostuumbezit in Nederlandse openbare collecties.
Geen samenvattingen, maar wel de inhoudsopgave als pdf