Nederlandse Kostuumvereniging

Vacatures

Wilt u een steentje bijdragen aan de verschillende activiteiten van de Nederlandse Kostuumvereniging? We hebben momenteel een aantal vacatures. Stuur gerust een mailtje aan het bestuur, of aan een van de verschillende commissies.


Vacature tweede penningmeester

In maart 2025 zal onze tweede penningmeester, Sandra Comis haar tweede bestuurstermijn afronden. Om op tijd een ingewerkte opvolger te hebben zijn we nu al op zoek naar een nieuwe tweede penningmeester. De officiële benoeming volgt dan bij de ALV in 2025. In de loop van dit jaar willen we de nieuwe tweede penningmeester graag stap voor stap inwerken.

De tweede penningmeester werkt op basis van een onderlinge taakverdeling nauw samen met voornamelijk de Ledenadministratie, de Commissie Dagen, de Commissie ALV/TM, de eerste penningmeester (Jan van Alphen) en de overige bestuursleden.

We streven hierbij naar goed teamwerk, waarin we elkaar goed willen ondersteunen en aanvullen. Hiermee garanderen niet alleen het zogenaamde ‘vier ogen-principe’, waarin we gezamenlijk de financiële zaken controleren, maar zijn we ook elkanders back up indien nodig.

Op hoofdlijnen wordt u verantwoordelijk voor het volgende werkzaamheden:
1. Deelname aan het bestuur en de periodieke bestuursvergaderingen (ca. 6 per jaar).
2. Het innen en administreren van de jaarlijkse contributies.
3. Het berekenen van de entreegelden voor de fysieke bijeenkomsten, die door de Commissies Dagen en ATM worden georganiseerd.
4. Het innen en administreren van deze gelden.

De tweede penningmeester maakt gebruik van het geautomatiseerde ledenadministratie pakket Banster. Voor de administratie van de ontvangen entreegelden wordt Excel gebruikt. De eerste penningmeester zorgt voor de begroting, de financiële boekhouding in Snelstart, waaronder de jaarrekening en balans, de contracten, de betalingen en overige zaken, zoals de afhandeling van procedures, waaronder de Belastingdienst. Voor de boekhouding maken we tevens gebruik van externe ondersteuning, die ons kunnen adviseren en helpen bij eventuele vragen en problemen.

Overige bijzonderheden
Als tweede penningmeester wordt u benoemd voor een periode van drie jaar, met optie tot een eenmalige verlenging.
Tijdsbesteding: variërend, ca. 2-4 uur per week, alleen voorafgaand aan de Kostuumdagen en tijdens de contributie-inning dient u rekening te houden met meer uren.

Contact
Spreekt deze functie u aan en wilt u er meer over weten, neem dan contact met ons op. We lichten de functie graag verder toe. Jan van Alphen en Sandra Comis: 06-23 66 5408 (Jan van Alphen) of via emailadres; penningmeester@kostuumvereniging.nl


Vacature lid Commissie PR

De Commissie PR houdt zich bezig met de website, de nieuwsbrief en de verschillende sociale media van de vereniging. Lijkt het u leuk om hier een steentje aan bij te dragen? Neem voor meer informatie contact op met Annemarie van Wijk, coördinator PR of één van de andere commissieleden via: commissiePR@kostuumvereniging.nl


Vacature lid Commissie Dagen

De commissie dagen bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die, samen, de winterdag, de zomerdag en de najaarsdag en alles wat daarbij komt kijken organiseren. Wij zoeken een lid dat onze commissie wil versterken, als rechterhand van onze penningmeester en mee wil denken over de aankomende dagen en excursies. U helpt met het maken van het aanmeldingsformulier, het verwerken van de aanmeldingen en het controleren van de betalingen. Basale kennis van Excel is gewenst. We vergaderen ongeveer 9x per jaar en meestal online. Heeft u interesse of zou u graag meer willen weten over deze vacature? Stuur dan een mailtje naar dagen@kostuumvereniging.nl


Vacature lid Commissie Online

De Commissie Online verzorgt twee tot vier keer per jaar een online lezing voor leden en geïnteresseerden. Lezingen worden opgenomen en zijn terug te kijken via het YouTube-kanaal van de vereniging. Wilt u een steentje bijdragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge van Dijk-Struik, online@kostuumvereniging.nl