Nederlandse Kostuumvereniging

Deelnemen aan een online activiteit van de Nederlandse Kostuumvereniging

Wat leuk dat u deel wilt nemen aan een online activiteit van de Nederlandse Kostuumvereniging. Wij gebruiken het programma Microsoft Teams. U kunt deelnemen op een computer of op een telefoon of tablet.


Deelnemen met een Teams account (device onafhankelijk)

Heeft u al een Teams account vanuit uw opleiding of werk? Zorg dat u ingelogd bent met dat account op de device naar keuze, en klik op de link naar de vergadering. Circa 5 à 10 minuten voor aanvang van de lezing worden alle deelnemers uit de lobby binnengelaten.

 

Deelnemen op een computer

Op een computer kunt u deelnemen via uw internetbrowser. Wij adviseren ten zeerste Chrome of de laatste versie van Microsoft Edge (op basis van Chromium) te gebruiken. Andere en oudere browsers kunnen minder goed of zelfs niet werken.

Vanaf ongeveer twintig minuten voor aanvang van de lezing kunt u op de link voor de vergadering klikken. Hiervoor gaat u op uw computer naar de extra mailing die wij in de week van de bijeenkomst aan alle leden sturen, of naar de website van de Nederlandse Kostuumvereniging, waar u een nieuwsbericht over de online bijeenkomst kunt vinden. In beide gevallen staat er in de tekst “Via deze link ….”, of een variatie hierop. Dit klikt u aan.

Uw browser opent een nieuwe pagina of nieuw tabblad. Hier kiest u voor de optie “deelnemen op het web” of “doorgaan in deze browser”. Het kan zijn dat u gevraagd wordt toestemming te geven voor het gebruik van uw camera en microfoon. Hoewel u hier geen gebruik van gaat maken, adviseren we u hier toch toestemming voor te geven. U krijgt dan een nieuw scherm te zien.

Let op! We vragen u met klem uw camera en microfoon uit te zetten. De bijeenkomst wordt namelijk opgenomen, zodat wij geïnteresseerden in de gelegenheid kunnen stellen deze op een later moment terug te kijken via ons YouTube-kanaal. Als deelnemers hun camera aanlaten bestaat het risico dat de spreker(s) niet goed in beeld komen. Wij behouden ons daarom het recht voor deelnemers die na herhaaldelijk verzoek de camera niet uitschakelen, uit de vergadering te verwijderen. De camera afplakken is niet voldoende.

In bovenstaand voorbeeld zijn camera en microfoon correct uitgeschakeld. Beide schuifjes staan naar links, en er staat een streep door beide icoontjes. Nadat u uw naam ingevoerd heeft (let op: deze is voor alle aanwezigen zichtbaar), kunt u op “Nu deelnemen” klikken.

Hierna komt u in de lobby. Circa 5 à 10 minuten voor aanvang van de lezing worden alle deelnemers binnengelaten.

 

Deelnemen op een telefoon of tablet

Om deel te nemen op een telefoon of tablet met u de Microsoft Teams app downloaden. U hoeft niet in te loggen, en geen account aan te maken.

Vanaf ongeveer twintig minuten voor aanvang van de lezing kunt u op de link voor de vergadering klikken. Hiervoor gaat u op uw telefoon of tablet naar de extra mailing die wij in de week van de bijeenkomst aan alle leden sturen, of naar de website van de Nederlandse Kostuumvereniging, waar u een nieuwsbericht over de online bijeenkomst kunt vinden. In beide gevallen staat er in de tekst “Via deze link ….”, of een variatie hierop. Dit tikt u aan.

U wordt dan automatisch naar de MS Teams app gestuurd, waar u gevraagd wordt een naam op te geven. Deze naam is voor alle aanwezigen zichtbaar. Daarna komt u in de lobby. Circa 5 à 10 minuten voor aanvang van de lezing worden alle deelnemers binnengelaten.

Let op! We vragen u met klem uw camera en microfoon uit te zetten. De bijeenkomst wordt namelijk opgenomen, zodat wij geïnteresseerden in de gelegenheid kunnen stellen deze op een later moment terug te kijken via ons YouTube-kanaal. Als deelnemers hun camera aanlaten bestaat het risico dat de spreker(s) niet goed in beeld komen. Wij behouden ons daarom het recht voor deelnemers die na herhaaldelijk verzoek de camera niet uitschakelen, uit de vergadering te verwijderen. De camera afplakken is niet voldoende.

Als u in de vergadering op het scherm tikt, verschijnt er een balkje in beeld:

Door het tweede icoontje van links, dat op een camera lijkt, moet een streep staan, zoals in het voorbeeld. Staat dat er niet? Tik het icoon dan aan, dan zou er alsnog een streep door moeten komen te staan. Nogmaals: uw camera afplakken is niet voldoende.

Eventuele op- en aanmerkingen zijn altijd welkom, en kunnen gemaild worden naar contact@kostuumvereniging.nl