Nederlandse Kostuumvereniging

Deel 4 van ‘Community Dressing’ online: Urk

Deel 4 van 'Community dressing' staat online, de documentaire serie die Theodorus Johannes (Thijs Adriaans) maakte over streekdrachten en (gender)identiteit, onder anderen gesponsord door de Kostuumvereniging. In 2013 stierf op Urk de laatst overgebleven draagster van de authentieke streekdracht, er is niemand meer die deze dracht dagelijks draagt. Wat gebeurt er met een streekdracht als deze geen authentieke dragers meer heeft?


Staan mannen en vrouwen op Urk gelijk aan elkaar? In aflevering IV over de streekdracht van Urk bevragen we feminisme in de streekdrachten. Op Urk zul je ontdekken dat deze kleine gemeenschap een “oudewetse” levenswijze heeft die bijzonder hedendaags is.

In 2013 stierf op Urk de laatst overgebleven draagster van de authentieke streekdracht, er is niemand meer die deze dracht dagelijks draagt. Wat gebeurt er met een streekdracht als deze geen authentieke dragers meer heeft? Staat het vrij om ermee te doen wat we maar willen?

Met deze outfits bevraag Thijs Adriaans de sociale codes binnen de streekdracht van Urk. Door te spelen met diens materiaal, details en context biedt ik nieuw perspectief op identiteit binnen Nederlandse tradities. Hoe zou een moderne streekdracht passen in de wereld van nu?

Wat is ‘Community Dressing’?

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten. Daarin ga ik als onderzoeker via de streekdrachten kijken naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie. Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en de tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen etvan te bevragen, hoopt Thijs een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem te kunnen bieden. Daarom gaat Thijs experts, vakmeesters en draagsters interviewen om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

Het onderliggende doel van de documentaire-reeks is vragen die men de laatste tijd over mode begint op te werpen te onderzoeken. Vragen zoals; Wat is mode? Welke betekenis geven wij aan kleding? Welk effect heeft de ontwikkeling van het modesysteem na de industriële revolutie (democratisering / globalisering) hierop gehad? Het spannende is dat dit hoofdzakelijk het fenomeen streekdracht als Nederlands mode-erfgoed actualiseert en mogelijk nieuwe betekenis geeft.

fragmentsof.com