Nederlandse Kostuumvereniging

‘Community Dressing V’ online

De vijfde aflevering van ‘Community Dressing’ staat online. ‘Community Dressing’ is een omvangrijk project van onderzoeker en filmmaker Theodoor Adriaans, waarin Nederlandse streekdrachten in een reeks documentaire video’s centraal staan. Na Noord-Brabant, Marken, Bunschoten-Spakenburg en Urk richt Theodoor zich in deze nieuwe aflevering op Staphorst.


Overal waar mensen samenkomen ontstaat mode. In deze aflevering van ‘Community Dressing’ ontdekken we hoe cultuur ontstaat in en rondom gemeenschappen. Wat voor rol heeft een streekdracht in het scheppen en behouden van een gemeenschapszin?
Naar aanleiding van een kunstwerk van Margi Geerlinks ging Theodoor op pad om een hoofddoek met Staphorster stipwerk te filmen en te fotograferen op twee inspirerende hoofddoek draagsters. Zo wordt het culturele imago van het Staphorster stipwerk uitgedaagd… Ondernemer en sieradenontwerper Fatima Essahsah en headwrap-styliste Amina Yaa Asantewa (Ms. Yaa) waren model in een fotoserie over de Staphorster hoofddoek.

De video bevat bijdragen van Gerard van Oosten (Staphorster stipwerk), Fatima Essahsah (bureau Yan), Amina Yaa Asantewa en tekeningen van Sophie Pluim.

Wat is ‘Community Dressing?’

Theodoor Adriaans kijkt als onderzoeker via de streekdrachten naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie. Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en vragen te stellen over tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen, hoopt hij een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem te kunnen bieden. Hij interviewt verschillende experts, vakmensen en draagsters om antwoord te krijgen op de volgende vraag: waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

Daarnaast onderzoekt Theodoor ook actuele vragen zoals ‘Wat is mode’? Welke betekenis geven wij aan kleding? Welk effect heeft de ontwikkeling van het modesysteem na de industriële revolutie (democratisering / globalisering) hierop gehad? Het spannende is dat dit hoofdzakelijk het fenomeen streekdracht als Nederlands mode-erfgoed actualiseert en mogelijk nieuwe betekenis geeft.

www.fragmentsof.com
www.theodorusjohannes.nl