Nederlandse Kostuumvereniging

Commissies

De Nederlandse Kostuumvereniging organiseert themadagen, online lezingen, een jaarlijkse Textielmarkt, geeft 4x per jaar een Bulletin uit en in december het Jaarboek Kostuum. Om de vereniging meer bekendheid te geven worden er meerdere media ingezet, zoals de website, de nieuwsbrief en de sociale media. Het spreekt vanzelf dat er heel wat werk verricht moet worden. Er zijn dan ook vele commissies die, samen met het bestuur, al deze taken voor hun rekening nemen.


Commissie Dagen
De Commissie Dagen is verantwoordelijk voor de organisatie van de themadagen. In het algemeen vinden jaarlijks drie themadagen plaats: de winterdag, de zomerdag en de najaarsdag. De zomerdag staat in het teken van de streekdrachten en wordt vaak ‘op locatie’ gehouden. De andere twee behandelen thema’s uit de mode(geschiedenis) of rondom accessoires, kant, technieken, enz. Vaak is een tentoonstelling aanleiding tot een themadag.
De Commissie Dagen bestaat uit:
– Marion van Aken
– Tine Boelaars
– Sandra Comis
– Jan ter Heide
– Eugenie Kips
– Boukje Mulder
– Kirsten Stoop (coördinator)
– Marianne Tuerlings
– Sytske Wille
Contactdagen@kostuumvereniging.nl

Commissie ATM (Algemene Ledenvergadering en Textiel Markt)
De Commissie ATM is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse ALV en Textiel Markt (voorheen Antiek Textiel Markt) van de Nederlandse Kostuumvereniging in maart. Wilt u een steentje bijdragen? Kijk dan bij onze vacatures, of neem contact op met.
– Alida Ambachtsheer
– Joke van Dijk
– Ileen Montijn
– Marianne Tuerlings
Contact: commissieATM@kostuumvereniging.nl

Commissie Online
De Commissie Online verzorgt 4x per jaar een online lezing voor leden en geïnteresseerden. Lezingen worden opgenomen en zijn terug te kijken via het YouTube-kanaal van de vereniging.
De Commissie Online bestaat uit:
– Jan van Alphen
– Inge van Dijk-Struik, coördinator
– Saskia Hoogervorst
– Anne-Marie Segeren
– Myrthe Tielman
Contact: Inge van Dijk-Struik, online@kostuumvereniging.nl

Commissie Bulletin
De Commissie Bulletin verzorgt 4x per jaar het Bulletin, het fraai geïllustreerde mededelingenblad met aankondigingen van verenigingsdagen en excursies, korte artikelen over allerlei onderwerpen, nieuwtjes, oproepen van leden en een internationale tentoonstellingsagenda.
De Commissie Bulletin bestaat uit:
– Inge Bosman
– Boukje Mulder
– Teresa van Twuijver, beeldredactie@kostuumvereniging.nl
– Roy Verschuren
– Derek Westervelt, coördinator
Contact: Derek Westervelt bulletin@kostuumvereniging.nl

Commissie Jaarboek Kostuum
Het prachtig vormgegeven Jaarboek Kostuum is het platform waar kennis over kostuumgeschiedenis en kant met elkaar wordt gedeeld. De auteurs zijn onderzoekers en verzamelaars van binnen en buiten de vereniging.
De Commissie Jaarboek Kostuum bestaat uit:
– Jacco Hooikammer
– Rosalie Sloof (eindredactie)
– Dorothée Wortelboer (coördinatie en eindredactie)
Advies: Gieneke Arnolli
Contact: Dorothée Wortelboer, jaarboek@kostuumvereniging.nl

Commissie PR
De Commissie PR brengt de Nederlandse Kostuumvereniging en haar activiteiten op velerlei manieren onder het oog van leden en geïnteresseerden. We verzorgen de maandelijkse nieuwsbrief, plaatsen berichten op Facebook en Instagram
De commissieleden zijn:
– Evelin Durieux
– Fleur Dingen (Instragram)
– Inge Specht
– Annemarie van Wijk, coördinator & samenwerking met Stidoc
Contact: commissiePR@kostuumvereniging.nl

Commissie Het Fonds
Voor ondersteuning van bijzonder onderzoek, uitzonderlijke restauratieprojecten en wetenschappelijke uitgaven is door de Nederlandse Kostuumvereniging ‘Het Fonds’ opgericht. Informatie via de coördinator.
In de Commissie Het Fonds hebben zitting:
– Jan van Alphen, penningmeester
– Els de Baan
– Johan de Bruijn
– Rozemarijn van Vliet-Hoekstra
– Saskia Kuus, coördinator
Contact: fondsen@kostuumvereniging.nl

Excursies
Jaarlijks worden meer dan 15 excursies georganiseerd naar interessante tentoonstellingen met deskundige begeleiding van conservatoren of museumgidsen. Sytske Wille tekent voor dit arbeidsintensieve werk.
Contact: Sytske Wille, excursies@kostuumvereniging.nl

Ledenadministratie, betalingen en bestellingen
Lid worden of opzeggen? Kathleen Mahieu houdt nauwkeurig de ledenadministratie bij. U kunt haar bereiken via ledenadministratie@kostuumvereniging.nl.
Ook kunt u bij haar het Jaarboek Kostuum bestellen (leden krijgen het gratis). Het nieuwste Jaarboek kost € 12,50, de overige nog beschikbare Jaarboeken kosten € 5,00 per stuk. De prijzen zijn excl. verzendkosten. Het rekeningnummer is NL73 INGB 0008159704  t.n.v. de Nederlandse Kostuumvereniging. Bij betalingen uit het buitenland moet ook vermeld worden: IBAN –  NL73 INGB 0008159704 en BIC: INGBNL2A

Tenslotte: Wij zoeken vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Helpende handen zijn altijd welkom! Zie onze vacatures voor meer informatie.