Nederlandse Kostuumvereniging

Commissies

De Nederlandse Kostuumvereniging organiseert themadagen, een jaarlijkse Antiek Textielmarkt, geeft 4x per jaar een Bulletin uit en in december het Jaarboek Kostuum. Om de vereniging meer bekendheid te geven worden er meerdere media ingezet, zoals de website, de nieuwsbrief en de sociale media. Het spreekt vanzelf dat er heel wat werk verricht moet worden. Er zijn dan ook vele commissies die, samen met het bestuur, al deze taken voor hun rekening nemen.


Commissie Dagen
De Commissie Dagen is verantwoordelijk voor de organisatie van de themadagen. In het algemeen hebben er jaarlijks drie themadagen plaats: de najaarsdag, de winterdag en de zomerdag. De laatste staat in het teken van de streekdrachten en wordt vaak ‘op locatie’ gehouden. De andere twee behandelen thema’s uit de mode(geschiedenis) of rondom accessoires, kant, technieken, enz. Vaak is een tentoonstelling aanleiding tot een themadag.
De Commissie Dagen bestaat uit:
– Sandra Comis
– Eugenie Kips
– Boukje Mulder
– Kirsten Stoop
– Sytske Wille
– Loes Bruijntjes, coördinator
Contact: Loes Bruijntjes, dagen@kostuumvereniging.nl

Commissie Bulletin
De Commissie Bulletin verzorgt 4x per jaar het Bulletin, het fraai geïllustreerde mededelingenblad  met aankondigingen van verenigingsdagen en excursies, korte artikelen over allerlei onderwerpen, nieuwtjes, oproepen van leden en een internationale tentoonstellingsagenda.
De Commissie Bulletin bestaat uit:
– Alice Boots
– Boukje Mulder
– Roy Verschuren
– Femke Knoop, beeldredactie@kostuumvereniging.nl
– Tirza Westland, coördinator
Contact: Tirza Westland bulletin@kostuumvereniging.nl

Commissie Jaarboek Kostuum
Het prachtig vormgegeven Jaarboek Kostuum is het platform waar kennis over kostuumgeschiedenis en kant met elkaar wordt gedeeld. De auteurs zijn onderzoekers en verzamelaars van binnen en buiten de vereniging.
De Commissie Jaarboek Kostuum bestaat uit:
– Gieneke Arnolli
– Adriana Buurman-Brunsting
– Punt Colenbrander
– Ileen Montijn
– Anne-Karlijn van Kesteren
– Rosalie Sloof, coördinator
Contact: Rosalie Sloof, jaarboek@kostuumvereniging.nl

Commissie PR
De Commissie PR brengt de Nederlandse Kostuumvereniging en haar activiteiten op velerlei manieren onder het oog van leden en geïnteresseerden.
De commissieleden zijn:
– Nienke Jelles, coördinator
Contact: Nienke Jelles, commissiePR@kostuumvereniging.nl

Commissie Het Fonds
Voor ondersteuning van bijzonder onderzoek, uitzonderlijke restauratieprojecten en wetenschappelijke uitgaven is door de Nederlandse Kostuumvereniging ‘Het Fonds’ opgericht. Informatie via de coördinator.
In de Commissie Het Fonds hebben zitting:
– Els de Baan
– Saskia Kuus
– Jan van der Meulen
– Roosmarijn van Vliet, coördinator
Contact: fonds@kostuumvereniging.nl

Excursies
Jaarlijks worden meer dan 15 excursies georganiseerd naar interessante tentoonstellingen met deskundige begeleiding van conservatoren of museumgidsen. Sytske Wille tekent voor dit arbeidsintensieve werk.
Contact: Sytske Wille, excursies@kostuumvereniging.nl

Ledenadministratie, betalingen en bestellingen
Lid worden of opzeggen? Kathleen Mahieu houdt nauwkeurig de ledenadministratie bij. U kunt haar bereiken via ledenadministratie@kostuumvereniging.nl.
Ook kunt u bij haar het Jaarboek Kostuum bestellen (leden krijgen het gratis). Het nieuwste Jaarboek kost € 12,50, de overige nog beschikbare Jaarboeken kosten € 5,00 per stuk. De prijzen zijn excl. verzendkosten. Het rekeningnummer is NL73 INGB 0008159704  t.n.v. de Nederlandse Kostuumvereniging. Bij betalingen uit het buitenland moet ook vermeld worden: IBAN –  NL73 INGB 0008159704 en BIC: INGBNL2A

Gastvrouwen
Onze gastvrouwen vervullen een belangrijke rol tijdens onze activiteiten. Zij heten u welkom en verrichten hand- en spandiensten voor en achter de schermen. Het zijn:
– vacature
– vacature

Tenslotte: Wij zoeken vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Helpende handen zijn altijd welkom!