Bijzondere workshops in het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut, voorheen het Tijdelijk Modemuseum, organiseert workshops op het snijvlak van technologie, design en ambacht. Het instituut representeert een meer integrale benadering van ontwerpen, ook wel aangeduid als de culture of convergence. Het gedeelde werkterrein van de verschillende ontwerpdisciplines, en dan in het bijzonder de rol die innovatie hier kan spelen, is het voornaamste onderwerp.