Nederlandse Kostuumvereniging

Antiek Textielmarkt en ledenvergadering

10.00 uur    04 maart 2017    Maarn, De Twee Marken 

Op de eerste zaterdag van maart wordt traditioneel de Antiek Textielmarkt gehouden. Er hebben zich vele standhouders aangemeld en er is zelfs een extra zaal voor ingeruimd.Kom dus uw slag slaan!
In de ochtend vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Het bestuurskatern, onderlegger voor de ledenvergadering, is inmiddels verstuurd bij het Bulletin van februari.
De lezing/presentatie wordt dit jaar ingevuld door Sanny de Zoete. Onder de titel Damast: van vod tot Koninklijk geschenk vertelt zij uit eigen ervaring over 32 jaar damast verzamelen en waar dat allemaal toe geleid heeft.

Het programma ziet er als volgt uit:

8.30 uur               Zaal open voor het inrichten van de stands
10.00-16.00         Antiek-Textielmarkt open voor de leden
11.00-12.30         Jaarlijkse algemene ledenvergadering
12.30-14.00         Lunch
13.00-16.00         Antiek-Textielmarkt en middagprogramma open voor leden en andere
belangstellenden
13.45-14.15         Presentatie Sanny de Zoete Damast: Van vod tot Koninklijk geschenk
15.15-15.45         Presentatie Sanny de Zoete (herhaling)
13.30-16.00         Demonstraties, presentaties, adviezen, informatie, verkoop etc. Demonstratie
op het gebied van behoud en presentatie van textiel
16.00 uur             Sluiting en opruimen
17.00 uur             Uiterlijk vertrek uit de Twee Marken

Opgave en kosten
U kunt zich opgeven door voor 26 februari onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.
De entree voor de dag bedraagt € 18,-  voor leden en € 23,-  voor introducés. Het bedrag dient u voor 26 februari 2017 over te maken naar bankrekening NL98 INGB 0004 444 542 t.n.v. Nederlandse Kostuumvereniging te Amstelveen. Als het inschrijfgeld niet op tijd ontvangen is, verzoeken we u aan de zaal te betalen. Om administratieve redenen moeten wij in dat geval € 2,50 extra berekenen. Afzeggen kan uiterlijk tot 26 februari. Na die datum verplicht opgave tot betalen.

De aanmeldtermijn voor deze activiteit is verstreken