Nederlandse Kostuumvereniging

Online Algemene Ledenvergadering 6 maart

Op de eerste zaterdag van maart, werd traditioneel de Algemene Ledenvergadering gehouden, gevolgd door de Antiek Textielmarkt. Vorig jaar konden deze op het nippertje nog doorgaan. De ALV zal dit jaar online plaatsvinden. Voorop staat hierbij dat u als lid live en actief mee kunt doen. Via 'Teams' is dit mogelijk. We houden vast aan de eerste zaterdag van maart, die dit jaar op de 6de valt. Start 11 uur.


11 uur    06 maart 2021   

De benodigde stukken voor de Algemene ledenvergadering zijn u als bijlage bij het Bulletin van februari toegezonden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben in de aanloop naar de ALV over de hier gepresenteerde stukken, of als u andere stukken in wilt dienen, neem dan gerust contact op via bestuur@kostuumvereniging.nl, onder vermelding van “ALV 2021”.

Hoe deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering

De online vergadering wordt aangeboden via Teams. Via deze link heeft u op 6 maart toegang tot de bijeenkomst. De handleiding hoe deze link te gebruiken vindt u hier. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met contact@kostuumvereniging.nl.

Ons advies is om de Teams app op uw computer te installeren en deze te selecteren wanneer u op bovestaande link klikt. Dit geeft de meest stabiele omstandigheden. Hier kunt u de voor u geschikte versie van de Teams app downloaden: https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app

AGENDA ALV NEDERLANDSE KOSTUUMVERENIGING 6 MAART 2021
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Goedkeuring van de notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 maart 2020
4. Jaarverslag 2020
5. Financieel jaarverslag over 2020
6. Verslag van de kascommissie; décharge van het bestuur; (her)benoeming leden van de kascommissie
7. Bestuurswisseling
8. Begroting voor 2021
9. Plannen/activiteiten 2021
10. Rondvraag
11. Sluiting

De aanmeldtermijn voor deze activiteit is verstreken